ŞAHVELİ MAKİNE, sektöründe ülke genelinde sürdürdüğü önderliğini korumayı, geliştirmeyi ve uluslararası pazarlarda etkinliğini artırmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla ;
Müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunmak üzere araştırma geliştirme çalışmalarını sürdürür, ileri teknolojileri izler ve uygular. Tedarikçiler ile iyi ilişkiler geliştirir ve gerekli desteği verir.

Çalışanlarını işlerini doğru olarak yapmaları için eğitir, ekip çalışmaları ve bireysel çabaları destekler ve ödüllendirir. İnsana verdiği değerin bir göstergesi olarak, çalışanlarının mutluluğunu ölçer ve geliştirir. Müşteri mutluluğunu ölçer ve geliştirir. Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyar.

ŞAHVELİ MAKİNE politikası gereğince bu amaçlara ulaşabilmek için, yıllık hedefler saptar, ölçer ve bu hedefleri sürekli iyileştirir.