Çalışanlarımızdan kaynaklanan riskleri, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını tespit etmek, değerlendirmek, azaltmak ve yok etmek,

Çevre performansımızı sürekli olarak iyileştirmek,

Çevre kirliliğini önlemeye yönelik doğrudan ve dolaylı ve dolaylı tedbirleri almak, doğal kaynak kullanımını azaltmak,

Çevre boyutları ile ilgili yürürlükleri tüm yasal mevzuata uymak,

Çevre kapsamındaki amaç ve hedeflerimize ulaşmak ve bunları geliştirmek,

Politikamızı tüm çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize duyurmak,

ÇEVRE POLİTİKAMIZDIR.